Dr n. med. Agnieszka Jankowska, Ortodonta - Właścicielka Kliniki

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, właścicielka kliniki stomatologicznej Stomatologia Dental Clinic Jankowscy. Już w trakcie studiów czynnie udzielała się naukowo będąc członkiem koła naukowego Stomatologii Interdyscyplinarnej, prowadząc badania naukowe w dziedzinie ortodoncji. W 2022 roku obroniła rozprawę doktorską z wyróżnieniem summa cum laude pt. „Współzależność morfologii podstaw kostnych szczęk i budowy nosa w 
analizie telerentgenogramu bocznego”, uzyskując stopień doktora nauk medycznych i doktora nauk o zdrowiu. Autorka publikacji wydanych w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach posiadających punkty IF (Impact Factor). W DENTAL CLINIC Jankowscy zajmuje się ortodoncją, która jest jej pasją. Wiedzę i doświadczenie zdobywała u wybitych ortodontów takich jak Prof. Adrian Becker, Prof. Stella Chaushu, Dr Giorgio Iodice, Prof. David Suarez Quintanilla czy Prof. Nazan Kucukkeles. W dziedzinie ortodoncji wciąż poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych specjalistycznych szkoleniach i sympozjach w kraju i na świecie. W 2021 roku rozpoczęła studia specjalistyczne w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie „University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry” w Wiltz w Luksemburgu.

Publikacje doktora:

A. Zawiślak, A. Jankowska, K. Grocholewicz i Joanna Janiszewska-OlszowskaMorphological Variations and Anomalies of the Sella Turcica on Lateral Cephalograms of Cleft-Palate-Only (CPO) Patients

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37568873/

Kucia A, Jankowski T, Siewniak M, Janiszewska-Olszowska J, Grocholewicz K,
Szych Z, Wilk G. Sella turcica anomalies on lateral cephalometric radiographs of
Polish children. Dentomaxillofac Radiol. 2014;43(8):20140165.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25182120/

Jankowska A, Janiszewska-Olszowska J, Jedliński M, Grocholewicz K. Methods of
Analysis of the Nasal Profile: A Systematic Review with Meta-analysis. Biomed
Res Int. 2021 Mar 15;2021:6680175.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33816627/

Jankowska A, Janiszewska-Olszowska J, Grocholewicz K. Nasal Morphology and
Its Correlation to Craniofacial Morphology in Lateral Cephalometric Analysis.
Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 16;18(6):3064.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33809695/

Dr n. med. Tomasz Jankowski, Specjalista Chirurgii Stomatologicznej, Implantolog - Właściciel Kliniki

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Właściciel kliniki stomatologicznej Dental Clinic Jankowscy. W 2021 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej. W 2022 roku obronił rozprawę doktorską z wyróżnieniem summa cum laude pt. „Analiza współzależności morfologii siodła tureckiego ocenianej na telerentgenogramie bocznym z zaawansowaniem wieku zębowego oraz występowaniem nieprawidłowości zębowych na zdjęciach pantomograficznychuzyskując stopień doktora nauk medycznych. W DENTAL CLINIC Jankowscy zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią oraz protetyką. W dziedzinach tych cały czas się kształci. Wiedzę i umiejętności zdobywał u światowych autorytetów implantologii takich jak Marcus Hurzeler, Istvan Urban, Fouad Khoury, czy Marcelo Faveri.

dr n. med. Tomasz Jankowski, chirurg Implantolog

Publikacje doktora:

Kucia A, Jankowski T, Siewniak M, Janiszewska-Olszowska J, Grocholewicz K, Szych Z, Wilk G. Sella turcica anomalies on lateral cephalometric radiographs of Polish children. Dentomaxillofac Radiol. 2014;43(8):20140165.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25182120/

Jankowski T, Jedliński M, Grocholewicz K, Janiszewska-Olszowska J. Sella Turcica Morphology on Cephalometric Radiographs and Dental Abnormalities-Is There Any Association?-Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2021 Apr 22;18(9):4456.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33922272/

Jankowski T, Jedliński M, Schmeidl K, Grocholewicz K, Janiszewska-Olszowska J. Sella Turcica Abnormalities, Dental Age and Dental Abnormalities in Polish Children. Int J Environ Res Public Health. 2021 Sep 26;18(19):10101. doi: 10.3390/ijerph181910101. PMID: 34639402; PMCID: PMC8508502.

Lek. dent. Monika Kubów Lekarz Medycyny Estetycznej

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku „lekarsko-dentystycznym”. W 2023 roku ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe na kierunku „Medycyna estetyczna” w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Głównym obszarem zainteresowań zawodowych są estetyczna odbudowa zębów, leczenie endodontyczne pod mikroskopem oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Są to dziedziny, w których ciągle poszerza swą wiedzę i umiejętności

Lek. dent. Mariusz Kubów

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku „lekarsko-dentystycznym”. Główne dziedziny zainteresowań to protetyczne rekonstrukcje zębów, mikroskopowa endodoncja oraz poprawa estetyki i zdrowia uśmiechu pacjentów. W przyszłości doktor chciałby zajmować się kompleksowymi rehabilitacjami zwarcia.

Monika Suterska

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, która swoją przygodę z Dental Clinic Jankowscy rozpoczęła w 2016 roku, pełni niezwykle ważną rolę w codziennej pracy w gabinecie. Jej zadaniem jest dbałość o pacjentów, sprawne funkcjonowanie gabinetu oraz profesjonalne asystowanie lekarzowi podczas zabiegów. Ponadto, zajmuje się higienizacją, a także uczy pacjentów poprawnych zasad dbania o higienę jamy ustnej.

Jako absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku inżyniera biomedycznego, przedstawiła pracę dotyczącą implantów zębowych. Jej wiedza i zaangażowanie przyczyniają się do zapewnienia pacjentom najwyższej jakości opieki stomatologiczne

Aleksandra Kolańska

Jest dyplomowana higienistką stomatologiczną, a jej przygoda z Dental Clinic Jankowscy trwa od 2019 roku. Na co dzień współpracuje z dr n. med. Agnieszką Jankowską w dziedzinie ortodoncji. W klinice asystuje przy zabiegach z zakresu ortodoncji oraz zajmuje się higienizacją. Poza pracą, jej wolny czas najczęściej spędza z rodziną i jest miłośniczką psów. 

Dorota Stanula

Jest dyplomowaną higienistką stomatologiczną oraz ogromną entuzjastką chirurgii stomatologicznej i implantologii. Na co dzień asystuje dr n. med. Tomaszowi Jankowskiemu przy zabiegach chirurgicznych. 

Justyna Kud

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, związana z Dental Clinic od 2022 roku, pełni ważną rolę w codziennej pracy w gabinecie. Jej zadaniem jest asystowanie lekarzowi dentysty przy różnorodnych zabiegach, takich jak endodoncja, protetyka oraz stomatologia zachowawcza. Wszystko to odbywa się z dbałością o bezpieczeństwo i komfort każdego pacjenta podczas wizyty w klinice

Jadwiga Agnieszka Duma

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, zatrudniona w Dental Clinic od 2019 roku, to prawdziwa specjalistka w dziedzinie higieny jamy ustnej. W klinice dba o zdrowie pacjentów, wykonując precyzyjne zabiegi higienizacyjne. Jej priorytetami są profesjonalna obsługa oraz budowanie dobrych relacji z pacjentami. Zawsze stara się okazać dużą empatię i szacunek wobec innych. Poza pracą jest również miłośniczką zwierząt, a czas spędzony z rodziną ceni sobie wyjątkowo.

Dominika Knapik

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, która swoją przygodę z Dental Clinic Jankowscy rozpoczęła w 2023 roku, pełni niezwykle ważną rolę w codziennej pracy w gabinecie. Jej zadaniem jest asystowanie głównie przy zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Wciąż poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w różnych szkoleniach i kursach. Poza pracą zawodową, jest miłośniczką wycieczek górskich oraz jazdy na rowerze. 

Gabriela Kaczmarek

W codziennej praktyce asystentki stomatologicznej przy boku dr n. med. Agnieszki Jankowskiej,  poszerza swoją wiedzę i umiejętności. Praca ta pozwala jej na uczestniczenie w procesie leczenia, co jest dla niej źródłem satysfakcji i motywacji do bycia częścią zespołu, który pomaga pacjentom odzyskać piękny uśmiech.

Roksana Klusek

Asystentka stomatologiczna w Dental Clinic Jankowscy, gdzie wspiera przy różnorodnych zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji oraz protetyki. Jej praca polega na dbałości o komfort pacjentów i zapewnieniu im profesjonalnej opieki podczas wizyt. Cieszy się, że może być częścią zespołu, który pomaga pacjentom w utrzymaniu zdrowego uśmiechu! 

Jolanta Kaptowaniec

Jest rejestratorką medyczną. W swojej pracy ceni sobie bezpośredni kontakt z pacjentami, a wykonywanie obowiązków sprawia jej dużą satysfakcję. Poza pracą, jest miłośniczką teatru, kina oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu. 

Elżbieta Moc

Rejestratorka medyczna, pracująca w naszej klinice, to osoba, która nie tylko zajmuje się kompleksową obsługą rejestracji, ale także tworzy ważne relacje z pacjentami. Jej zadaniem jest nie tylko wprowadzanie danych do systemu, ale również dbałość o komfort i dobre samopoczucie każdej osoby, która odwiedza naszą placówkę. To właśnie dzięki niej pacjenci czują się mile widziani i zaopiekowani.