Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, właścicielka kliniki stomatologicznej Stomatologia Dental Clinic Jankowscy. Już w trakcie studiów czynnie udzielała się naukowo będąc członkiem koła naukowego Stomatologii Interdyscyplinarnej, prowadząc badania naukowe w dziedzinie ortodoncji. W 2022 roku obroniła rozprawę doktorską z wyróżnieniem summa cum laude pt. „Współzależność morfologii podstaw kostnych szczęk i budowy nosa w 
analizie telerentgenogramu bocznego”, uzyskując stopień doktora nauk medycznych i doktora nauk o zdrowiu. Autorka publikacji wydanych w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach posiadających punkty IF (Impact Factor). W DENTAL CLINIC Jankowscy zajmuje się ortodoncją, która jest jej pasją. Wiedzę i doświadczenie zdobywała u wybitych ortodontów takich jak Prof. Adrian Becker, Prof. Stella Chaushu, Dr Giorgio Iodice, Prof. David Suarez Quintanilla czy Prof. Nazan Kucukkeles. W dziedzinie ortodoncji wciąż poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych specjalistycznych szkoleniach i sympozjach w kraju i na świecie. W 2021 roku rozpoczęła studia specjalistyczne w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie „University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry” w Wiltz w Luksemburgu.

Publikacje doktora:​

Morphological Variations and Anomalies of the Sella Turcica on Lateral Cephalograms of Cleft-Palate-Only (CPO) Patients/2023

A. Zawiślak, A. Jankowska, K. Grocholewicz i Joanna Janiszewska-OlszowskaMorphological Variations and Anomalies of the Sella Turcica on Lateral Cephalograms of Cleft-Palate-Only (CPO) Patients

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37568873/

Sella turcica anomalies on lateral cephalometric radiographs of Polish children / 2014

Kucia A, Jankowski T, Siewniak M, Janiszewska-Olszowska J, Grocholewicz K,
Szych Z, Wilk G. Sella turcica anomalies on lateral cephalometric radiographs of
Polish children. Dentomaxillofac Radiol. 2014;43(8):20140165.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25182120/

Methods of Analysis of the Nasal Profile: A Systematic Review with Meta-analysis / 2021

Jankowska A, Janiszewska-Olszowska J, Jedliński M, Grocholewicz K. Methods of
Analysis of the Nasal Profile: A Systematic Review with Meta-analysis. Biomed
Res Int. 2021 Mar 15;2021:6680175.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33816627/

Nasal Morphology and Its Correlation to Craniofacial Morphology in Lateral Cephalometric Analysis / 2021

Jankowska A, Janiszewska-Olszowska J, Grocholewicz K. Nasal Morphology and
Its Correlation to Craniofacial Morphology in Lateral Cephalometric Analysis.
Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 16;18(6):3064.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33809695/

dr n. med. Tomasz Jankowski, chirurg Implantolog

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Właściciel kliniki stomatologicznej Dental Clinic Jankowscy. W 2021 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej. W 2022 roku obronił rozprawę doktorską z wyróżnieniem summa cum laude pt. „Analiza współzależności morfologii siodła tureckiego ocenianej na telerentgenogramie bocznym z zaawansowaniem wieku zębowego oraz występowaniem nieprawidłowości zębowych na zdjęciach pantomograficznych” uzyskując stopień doktora nauk medycznych. W DENTAL CLINIC Jankowscy zajmuje się chirurgią stomatologiczną, implantologią oraz protetyką. W dziedzinach tych cały czas się kształci. Wiedzę i umiejętności zdobywał u światowych autorytetów implantologii takich jak Marcus Hurzeler, Istvan Urban, Fouad Khoury, czy Marcelo Faveri.

Publikacje doktora:​

Sella turcica anomalies on lateral cephalometric radiographs of Polish children / 2014

Kucia A, Jankowski T, Siewniak M, Janiszewska-Olszowska J, Grocholewicz K, Szych Z, Wilk G. Sella turcica anomalies on lateral cephalometric radiographs of Polish children. Dentomaxillofac Radiol. 2014;43(8):20140165.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25182120/

Sella Turcica Morphology on Cephalometric Radiographs and Dental Abnormalities-Is There Any Association? – Systematic Review / 2021

Jankowski T, Jedliński M, Grocholewicz K, Janiszewska-Olszowska J. Sella Turcica Morphology on Cephalometric Radiographs and Dental Abnormalities-Is There Any Association?-Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2021 Apr 22;18(9):4456.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33922272/

Sella Turcica Abnormalities, Dental Age and Dental Abnormalities in Polish Children / 2021

Jankowski T, Jedliński M, Schmeidl K, Grocholewicz K, Janiszewska-Olszowska J. Sella Turcica Abnormalities, Dental Age and Dental Abnormalities in Polish Children. Int J Environ Res Public Health. 2021 Sep 26;18(19):10101. doi: 10.3390/ijerph181910101. PMID: 34639402; PMCID: PMC8508502.

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku „lekarsko-dentystycznym”. W 2023 roku ukończyła specjalistyczne studia podyplomowe na kierunku „Medycyna estetyczna” w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Głównym obszarem zainteresowań zawodowych są estetyczna odbudowa zębów, leczenie endodontyczne pod mikroskopem oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Są to dziedziny, w których ciągle poszerza swą wiedzę i umiejętności

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku „lekarsko-dentystycznym”. Główne dziedziny zainteresowań to protetyczne rekonstrukcje zębów, mikroskopowa endodoncja oraz poprawa estetyki i zdrowia uśmiechu pacjentów. W szczególności doktor interesuje się kompleksowymi rehabilitacjami zwarcia.

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Swoją przygodę z Dental Clinic Jankowscy rozpoczęła w 2016r. Jej zadaniem jest dbanie o pacjentów, gabinet, oraz profesjonalne asystowanie lekarzowi podczas zabiegów. Zajmuje się higienizacją, a także uczy pacjentów poprawnych zasad dbania o higienę jamy ustnej. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku inżyniera biomedyczna. Przedstawiła pracę dotyczącą implantów zębowych. 

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Związana z Dental Clinic Jankowscy od 2019 roku. Na co dzień pracuje z dr n. med. Agnieszką Jankowską w dziedzinie ortodoncji. Wykonuje również niektóre zabiegi z zakresu ortodoncji oraz higienizację. Wolny czas spędza najczęściej z rodziną, miłośniczka psów.

Ogromna entuzjastka chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. W pracy cechuje ją indywidualne podejście oraz duża empatia. Dba o to, aby każdy z pacjentów odwiedzających naszą klinikę czuł się komfortowo. Na co dzień asystuje dr n. med. Tomaszowi Jankowskiemu przy zabiegach chirurgicznych

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Z pracą w Dental Clinic związana od 2022 roku. W codziennej pracy w gabinecie zajmuje się asystowaniem lekarzowi  dentyście przy zabiegach z zakresu endodoncji, protetyki oraz stomatologii zachowawczej. Dba o bezpieczeństwo i komfort  każdego pacjenta podczas wizyty w naszej klinice.

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Pracuje w Dental Clinic od 2019r. W klinice wykonuje zabiegi higienizacyjne. Jej priorytetami są profesjonalna obsługa oraz dobre relacje z pacjentem. Cechuje się dużą empatią i szacunkiem do innych. Jest miłośniczką zwierząt, ceni sobie czas spędzony z rodziną.

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. W Dental Clinic Jankowscy od 2023 roku. W klinice asystuje głównie przy zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implantologii. Swoją wiedzę uzupełnia i pogłębia na różnych szkoleniach i kursach. Miłośniczka wycieczek górskich oraz jazdy na rowerze.            

Asystentka stomatologiczna. Na codzień pracuje z dr n. med. Agnieszką Jankowską w zakresie leczenia ortodontycznego. Cały czas zgłębia wiedzę w tym kierunku. Możliwość obserwacji procesu leczenia pacjentów daje jej bardzo dużo satysfakcji.

Wspiera lekarzy przy  zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji oraz protetyki. Jej praca polega na dbaniu o komfort pacjentów i zapewnieniu im profesjonalnej opieki podczas wizyt. Cieszy się, że może być częścią zespołu, który pomaga pacjentom w utrzymaniu zdrowego uśmiechu! 

W swojej pracy ceni sobie kontakt z pacjentem. Czerpie dużą satysfakcję z wykonywanej pracy. Lubi teatr, kino oraz spędzanie czasu na swieżym powietrzu.

Rejestratorka medyczna. W klinice zajmuje się kompleksową obsługą rejestracji. Buduje relacje, dba o komfort oraz dobre samopoczucie pacjentów.