Co to jest implant zębowy?

Implant zębowy jest zwykle wykonany z tytanu i imituje utracony korzeń zęba naturalnego. Implant umieszczany jest w kości wyrostka zębodołowego we wcześniej wykonane mechanicznie łoże. Implanty stomatologiczne umożliwiają wykonanie stałych prac protetycznych tj. korony i mosty. Mogą również pełnić rolę elementów stabilizujących dla uzupełnień ruchomych, czyli protez.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci zostało przeprowadzonych wiele badań wskazujących, że implanty stomatologiczne są bezpieczną i niezawodną metodą leczenia pacjentów częściowo i całkowicie bezzębnych. Implanty przewyższają inne uzupełnienia protetyczne, ponieważ nie wymagają angażowania naturalnego uzębienia np. szlifowanie zębów własnych w przypadku wykonywania tradycyjnego mostu protetycznego.

Implantologia – jak to robimy?

W naszej praktyce wykorzystujemy sprawdzone od lat systemy implantologiczne Thommen Medical oraz MIS.

W przypadku braku odpowiedniej ilości kości umożliwiającej wszczepienie implantu wykonujemy zaawansowane zabiegi rekonstrukcyjne i regeneracyjne:

  • Sterowana regeneracja kości (GBR)
  • Podniesienie dna zatoki szczękowej (Sinus Lift)

Nasze sposoby na implanty zębowe

Praca na implantach, aby była stabilna wymaga odpowiedniej ilości dziąsła związanego wokół implantów, które w przypadku utraty uzębienia ulega regresji. W celu odtworzenia dziąsła przyczepionego wykonujemy zabiegi chirurgiczne na tkankach miękkich: wolny przeszczep dziąsła (FGG) oraz wolny przeszczep tkanki łącznej (SCTG).