Co wykorzystujemy do radiologii?

Hyperion X9 to najnowszej generacji tomograf 3D (CBCT) z funkcją pantomografu i cefalostatem.

Z pomocą tego aparatu można wykonać:

  1. Zdjęcie panoramiczne – niezbędne w codziennej praktyce zdjęcie przeglądowe całego uzębienia.
  2. Zdjęcie cefalometryczne – zdjęcie profilowe. Wykorzystywane do analizy cefalometrycznej, która      stanowi bardzo ważny element planowania leczenia ortodontycznego.
  3. Zdjęcie CBCT – czyli zdjęcie 3D. Umożliwia bardzo dokładne zaplanowanie leczenia implantologicznego. Jest również przydatnym narzędziem diagnostycznym. Stanowi dopełnienie zdjęcia 2D.

Aparat RTG do zdjęć punktowych z radiowizjografią ZEN – X

Służy do wykonywania zdjęć punktowych pojedynczych zębów oraz zdjęć skrzydłowo – zgryzowych.

 – STOMATOLOG ŻARY – STOMATOLOG ŻAGAŃ – DENTYSTA ŻARY – DENTYSTA ŻAGAŃ – ORTODONTA –